607 971 666

PROJECTES A LLARG PLAÇ

Actualment, estem desenvolupant diferents projectes:

  • Posidoniagrows a Cala Nans (Cadaqués)
  • Divulgació de projectes científics de pescadors: RESCAP, MITICAP, DESMARES, Mostreig Golf de Roses i Cap de Creus.
  • Vaixell de pesca i vigilància 100% elèctric.
  • Congrés de Pesca Sostenible.
  • Mini Transat 2021 i 2023, suport a la vela transoceànica
  • Gestió del ROV per la recollida de residus i arts de pesca perduts.

 

RESCAP

Retornem al mar les Gorgonies capturades accidentalment amb una tassa de supervivència del 90%.

MITICAP

A través de la col·laboració amb biòlegs i confraries de pescadors treballem per aconseguir fer més eficient l’explotació dels recursos mitjançant xarxes especials.

DESMARES

Compatibilitzant la pesca artesanal amb el corb marí emplomallat en àrees protegides: pesca sostenible i bioindicadors en un context de cooperació.

Un projecte coordinat per la Universitat de Girona i que s’executa de forma associada amb el Consell Insular de Menorca, l’Institut de Ciències del Mar i SEO/Birdlife. L’objectiu és fer compatible la pesca artesanal amb el corb marí emplomallat i utilitzar la seva dieta com a bioindicador de les comunitats de peixos litorals.

Convocatòria de concessió de subvencions per la Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència competitiva, pel foment i impuls de la sostenibilitat pesquera y aqüícola, en el marc del Programa PLEAMAR, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Comptem amb el suport i col·laboració d’entitats d’àmbit de les Illes Balears com SOM, GOB i IRBI.

Àrea de treball: Catalunya, Balears i Múrcia.

CATAMARÀ ELÈCTRIC

És una embarcació de propulsió totalment elèctrica que compleix amb les característiques proposades inicialment en el projecte.

Aquesta embarcació seria un substitut factible per a la flota actual de pesca que com s’ha vist està molt envellida.

El cost de la seva construcció es podria abaratir en un futur, a mesura que la tecnologia de les bateries es segueixi desenvolupant. 

És un projecte pioner en la pesca professional artesanal. 

CONGRÉS DE PESCA SOSTENIBLE

El sector de la pesca sostenible ha sigut escoltat i ha pogut participar activament en la identificació i en el consens de les necessitats comunes del sector, petit en volum de captures però gran en valors socioeconòmics i culturals.

Aquestes demandes, detectades al llarg del Congrés, pretenen desenvolupar diverses mesures per millorar el nostre ofici de pescadors artesanals com per exemple obtenir un major valor del peix capturat amb criteris de sostenibilitat i responsabilitat amb el medi, o elaborant un Pla de rescat dels caladors del Mediterrani a través del repartiment de la quota de la tonyina, o també el segell de qualitat vinculat a indicadors de sostenibilitat i un certificat de pescador sostenible.

Estem compromesos amb el medi ambient i volem implementar mesures que facin més sostenible la nostra activitat, tot i que veiem del tot necessari que s’elabori un estudi de l’impacte que suposa el tractament de les aigües, segons la normativa actual, envers el medi marí en general i les poblacions de peixos en particular.

Fruït de la xarxa que hem teixit durant el Congrés, us presentàvem MedArtNet España, una Associació que pretén recollir, representar i defensar les necessitats conjuntes del sector dels pescadors d’arts menors. Un sector compromès amb la sostenibilitat i que des de sempre treballa en mesures per preservar el recurs públic del Mar.

Contacte

_