PROJECTES A LLARG PLAÇ

RESCAP i MITICAP: En col·laboració amb l’ICM i la fundació Biodiversitat portem des del 2016 desenvolupant aquests dos projectes per mitigar els efectes de la pesca al mar.

RESCAP

Retornem al mar les Gorgonies capturades accidentalment amb una tassa de supervivència del 90%.

MITICAP

A través de la col·laboració amb biòlegs i confraries de pescadors treballem per aconseguir fer més eficient l’explotació dels recursos mitjançant xarxes especials.

DESMARES

Compatibilitzant la pesca artesanal amb el corb marí emplomallat en àrees protegides: pesca sostenible i bioindicadors en un context de cooperació.

Un projecte coordinat per la Universitat de Girona i que s’executa de forma associada amb el Consell Insular de Menorca, l’Institut de Ciències del Mar i SEO/Birdlife. L’objectiu és fer compatible la pesca artesanal amb el corb marí emplomallat i utilitzar la seva dieta com a bioindicador de les comunitats de peixos litorals.

Convocatòria de concessió de subvencions per la Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència competitiva, pel foment i impuls de la sostenibilitat pesquera y aqüícola, en el marc del Programa PLEAMAR, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Comptem amb el suport i col·laboració d’entitats d’àmbit de les Illes Balears com SOM, GOB i IRBI.

Àrea de treball: Catalunya, Balears i Múrcia.

CATAMARÀ ELÈCTRIC

És una embarcació de propulsió totalment elèctrica que compleix amb les característiques proposades inicialment en el projecte.

Aquesta embarcació seria un substitut factible per a la flota actual de pesca que com s’ha vist està molt envellida.

El cost de la seva construcció es podria abaratir en un futur, a mesura que la tecnologia de les bateries es segueixi desenvolupant. 

És un projecte pioner en la pesca professional artesanal. 

Contacte

_